Villa VALBONA

VENDI Brezovicë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 240 M²   |    VITI 2007   |    REALIZIMI 2011   |    KLIENT z. Shkumbin Istrefi   |    AUTORËSIA Autor