ENK Bank

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 10800 M²   |    VITI 2008   |    REALIZIMI Në ndërtim   |    KLIENT ENK   |    AUTORËSIA ANARCH (projektant kryesorë-koordinatorë) OB studio (bashkëpunëtorë Banka)