PALESTRAT

VENDI KK Klinë   |    SIPËRFAQJA 3800 M²   |    VITI 2004   |    REALIZIMI Në ndërtim   |    KLIENT KK Klinë   |    AUTORËSIA Co-autor