PËRVIJIM

ab GROUP është formuar në verë të vitit 2008 me fusionimin e dy kompanive të projektimit OB studio dhe A group.

Që të dy këto kompani kanë portfolio mjaftë të pasur për kohë ekzistencën e tyre. OB studio u themelua më 2002, A Group (më herët Arch Group) u themelua 1997.

Duke parë trendët ekonomike dhe gjithnjë duke çmuar kërkesat e klientit, qoftë privat apo institucional kemi pare të arsyeshme që këto dy kompani të bashkohen në mënyrë që të jemi sa më përgjegjës dhe më të përshtatshëm përballë këtyre trendëve.