Villa GEGA

VENDI Brezovicë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 270 M²   |    VITI 2007   |    REALIZIMI 2008    |    KLIENT z. Gegë Kryeziu   |    AUTORËSIA Autor