SHKOLLA SPECIALE

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 3500 M²   |    VITI 2008   |    REALIZIMI Projekt   |    KLIENT MASHT   |    AUTORËSIA Autor