GJINI

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 6800 M²   |    VITI 2007   |    REALIZIMI projekt   |    KLIENT z. Ardian Gjini   |    AUTORËSIA Autor