ARBËRIA 3

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 840000 M²   |    VITI 2005   |    REALIZIMI 2005 (plan rregullativ)    |    KLIENT KK Prishtinë   |    AUTORËSIA Coautor