ENK Komplex (administrata1 + administrata2)

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 105000 M²   |    VITI 2006   |    REALIZIMI Në ndërtim   |    KLIENT ENK   |    AUTORËSIA ANARCH (projektant kryesorë-koordinatorë) OB studio (bashkëpunëtorë Administrata 1+2)