Villa GJINI

VENDI Brezovicë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 260 M²   |    VITI 2009   |    REALIZIMI 2011    |    KLIENT z. Dukagjin Mulliqi   |    AUTORËSIA Autor