MASHT - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 8600 M²   |    VITI 2005   |    REALIZIMI Në ndërtim   |    KLIENT MASHT   |    AUTORËSIA Coautor