KLIENTËT

Qeveria e Kosovës-Ministria e Arsimit Shencës dhe Teknologjisë
Akademia e Shkencës dhe Arteve e Kosovës
Bibloteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Zyra Ndërkombëtrare Civile (ICO)
KK Prishtinë
KK Klinë
KK Malishevë
KK Obiliq
KK Shtime
KK Deçan
Qyteti i Bath-it, Britani*
Universiteti Amerikan në Kosovë
Melrose Group
Dumnica Group
Olti Trasing
z. L.Jashari
z. A.Gjini
z. L.Koshutova
z. G.Kryeziu
z. M.Shala
z. Sh.Istrefi
z. F.Kadiu
z. V.Surroi