FILOZOFIA

Arkitektura jonë i ka rrënjët në përkushtimi ndaj njeriut, arkitekturës ambijentale dhe sensit për hollësi, duke besuar që idetë e mëdha lindin nga hollësit e vogla jetësore si një faktor kyç arkitektural. Gjithçka është në hollësi.

Ne fuqimisht besojmë në universalitetin dhe profecinë, thjeshtësinë, precizitetin dhe sensin për ta formësuar hapësirën megjithatë duke përcjellur funksionin …

Ne thellësisht besojmë që produkti i punës tonë është art shoqëror me aftësi për të reflektuar dhe për të informuar, për të edukuar dhe transformuar. Detyra jonë është më shumë se vetëm ndërtimi i një ambijenti funksional: ajo na lejon të ndikojmë edhe në ndryshimet shoqërore dhe njëkohësisht të përgjigjemi pozitivisht ndaj mjedisit.

Qasja jonë ka të bëjë edhe me kuptimin e forcave ambijentale duke i lejuar ato t'i formësojnë ndërtesat tona; duke e lejuar klimën të ndikojë në arkitekturën tonë, arkitektura jonë do të ketë ndikim minimal në mjedisin.

Ne përpiqemi drejt gjetjes së balansit të përkryer ndërmjet mjedisit (realitetit fizik), kornizës ligjore (realitetit shoqëror) dhe kërkesave të klientit.