Villa TOSI

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 170 M²   |    VITI 2005   |    REALIZIMI 2005    |    KLIENT z. Fatos Kadiu   |    AUTORËSIA Autor