VERANDA C2.7

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 30000 M²   |    VITI 2006   |    REALIZIMI Në ndërtim    |    KLIENT z. Liman Jashari/z. Nexhat Rexhepi   |    AUTORËSIA Autor