DONIKA

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 9400 M²   |    VITI 2007   |    REALIZIMI 2010   |    KLIENT z. Ragip Mustafa   |    AUTORËSIA Autor