ASHAK - Akademia e Shkencës dhe Artit e Kosovës

VENDI Prishtinë/Kosovë   |    SIPËRFAQJA 4800 M²   |    VITI 2005   |    REALIZIMI Në ndërtim   |    KLIENT MASHT   |    AUTORËSIA Coautor